Connect with us

บ้านและสวน

วิธีปลูกผักสวนครัวที่ทุกบ้านต้องมี

วิธีปลูกผักสวนครัวที่ทุกบ้านต้องมี

1. วิธีปลูกผักชี

เตรียมเมล็ดผักชีแล้ว  นำเมล็ดผักชีที่เตรียมไว้บดเบา ๆ ให้แตกออกเป็น 2 ส่วน แล้วแช่น้ำไว้ 3 ชั่วโมง นำมาตากลมอีกครั้ง แล้วค่อยนำเมล็ดที่เตรียมไว้มาคลุกกับทรายและขี้เถ้า ปลูกลงในกระถางที่เตรียมไว้ คลุมหน้าดินด้วยฟาง ตามด้วยรดน้ำให้ชุ่ม

2.วิธีปลูกต้นหอม

นำต้นหอมมาตัด ปลายออก เหลือเฉพาะท่อนเล็กๆ เอาไว้ปักชำลงในกระถางที่ได้ทำการจัดเตรียมไว้ รดน้ำวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น เพื่อให้ตันหอมได้น้ำที่มีปริมาณที่เหมาะสม หลังจากใบงอก แข็งแรง ให้เปลี่ยนมารดน้ำ 1 ครั้งต่อวัน

3.วิธีปลูกพริก

นำเมล็ดพริกที่เราได้ทำการจัดเตรียมไปแช่น้ำไว้ 1 วัน ตากให้แห้งสนิทจากนั้นนำไปผสมดินร่วน ทราย และปุ่ยหมัก เทลงในกระถางเพาะกล้า นำ เมล็ดพริกไปปลูกในดิน รดน้ำให้ต้นโดยความสูงประมาณ 6 นิ้ว คัดเลือกเอาต้นกล้าที่แข็งแรงเท่านั้นนำไปปลูกในกระถางที่มีเราได้ทำการจัดเตรียมไว้ ที่มีดินร่วนปนทรายและปุ่ยหมัก รดน้ำเช้า-เย็น และนำมาตั้งให้โดนแสงแดด เพื่อให้เมล็ดพริกเจริญเติบโต

4. วิธีปลูกกะเพรา

จัดเตรียมก้าน มาเด็ดใบออกจนหมด และตัดเอาเฉพาะฐานก้าน ออกเพียงเล็กน้อย จากนั้นนำไปปัก ลงในกระถางที่มีดินร่วนผสมปุ่ยคอก รดน้ำเช้า-เย็น

5. วิธีปลูกผักบุ้ง

คัดเลือกเมล็ดผักบุ้ง ที่สมบูรณ์ที่สุดเท่านั้น ปลูกลงในดินร่วนผสมปุยคอก ภายใน 2-3 วัน ควรดูแลเรื่องความชื้นของดินเป็นพิเศษๆ เพราะผักบุ้งเป็น พืชที่ชอบความชื้นมาก อย่าปล่อยให้ขาดน้ำ รออีกแค่ 1 เดือน ก้อสามารถที่จะนำมาตัดขายหรือ นำมารับประทานได้

6. วิธีปลูกแตงกวา

จัดเตรียมเมล็ดแตงกวาที่ สมบูรณ์ที่สุด นำไปปลูกในกระถางประมาณ 5 เมล็ด  เมือเมล็ดแตงกวาเริ่มโต 5-7 เซนติเมตร ให้เลือกต้นที่แข็งแรงเก็บไว้ หาไม้มาทำเป็นหลัก รดน้ำให้ชุ่ม ตากแดดบ้างในบางครั้ง

7. วิธีปลูกมะกรูด

นำเมล็ดมะกรูด ล้างแล้วตากให้แห้งสนิท หว่านลงในกระถางที่เราได้ทำการจัดเตรียม ที่มีดินร่วนเป็นทรายผสมปุ่ยคอก เมื่อมีใบงอกออกมา 3-4 ใบ ให้ย้ายมาปลูกในถุงเพาะ รอให้ต้นแข็งแรงแล้ว ค่อยย้าย ลงไปปลูกในกระถาง เพื่อให้ต้นมะกรูดแข็งแรงแล้วจึงนำมาต้นมะกรูดผสมปุยคอก รดน้ำแค่ตอนเช้าเท่านั้นดมา

เรียบเรียงhttps://bit.ly/2XYdvXa

More in บ้านและสวน